Myötävirtaan ry

Alajoen vedenlaadun seuranta

Kun Myötävirtaan yhdistys vuonna 2000 perustettiin, lähes koko yhdistyksen toiminta kytkeytyi Alajoen vesistöön joko suoraan tai välillisesti. Joki koettiin alueen asukkaille tärkeäksi, kyliä yhdistäväksi valtimoksi. Vesistön vedenlaatu oli alkanut vähitellen kohentua kun autojen maahantuontikeskuksessa oli lopetettu autojen pesussa syntyvien jätevesien lasku suodattimena toimineen pienen Akanpäänlammen kautta Raipon Kotijärveen. Yhdistys halusi tästä toivotusta kehityssuunnasta todisteita ja sai käyttöönsä viranomaisten tekemät vesinäyteanalyysitulokset vuosilta 1991 ja 1992.

Esa Peltola ottamassa vesinäytteitä Alakosken laavullaYhdistyksen aloitteesta käynnistettiin vuonna 2002 vesinäytteiden otto ja analysointi tietyn järjestelmän mukaan. Yhdistyksen aktiivit ottivat keväällä ja syksyllä vesinäytteet samoista kohteista kuin viranomaiset noin 10 vuotta aiemmin. Vuonna 2003 näytteet otettiin seitsemästä eri paikasta Sarvijoen ja Telkjärven väliltä. Näytteiden analysointi tapahtui Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa ja kustannukset maksoi Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi. Vastaava prosessi toteutui myös vuonna 2008.

Voimaa Vainikkalasta ja Sisua Simolasta hankkeen kustantamana otettiin vesinäytteet samoista paikoista kevät- ja syyskaudella vuonna 2014. Tällä kertaa näytteiden ottaminen ja analysointi toteutui Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Kevätnäytteiden otto ajoittui aikaan jolloin Alajoki tulvi ajankohtaan nähden erittäin poikkeuksellisesti ja se näkyy tuloksissa. Sateiden aiheuttamat valumat maastosta olivat huonontaneet veden laatua ja tulosten vertailussa se tulee ottaa huomioon. Vuoden 2014 syysnäytteet sen sijaan päästiin ottamaan vähäsateiseen aikaan ja tulosten vertailu muihin vuosiin antaa selkeästi paremman lähtökohdan.

Näytteet on vuodesta 2003 alkaen otettu seuraavista kohteista: Akanpäänlammen laskuoja, Sarvijoki, Alakosken suvanto, Rikkiläntien silta (Tilateurastamon kohdalla), Syrjäpelto (Kiekka), Tuhkakankaan laavu, Korpelantien silta.