Myötävirtaan ry

Historian havinaa

VVVJ hankkeessa rakennettu pajutunneli

 

Myötävirtaan yhdistys on osallistunut vuosien saatossa useisiin eri hankkeisiin, joiden tuloksia saamme ihailla vielä tänäkin päivänä. Alla on linkkejä hankkeiden loppuraportteihin, joista selviää tarkemmin, mitä kunkin hankeen avulla on saatu aikaiseksi.

Siisti Simola loppuraportti