Myötävirtaan ry

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia mato-ongella ja pilkkiä
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita eläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita (esim. irrottaa tuohta tai kaarnaa, katkoa oksia)
 • ottaa sammalta, jäkälää, varpuja, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla (mukaan lukien mönkijät) maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Ympäristöministeriön teettämästä Jokamiehenoikeudet-esitteestä löytyy lisätietoa aiheesta.